metėjas

metėjas
metė́jas (-is), -a smob. (1), -à (3) 1. kas meta, sviedžia: Bombos sprogimas užmušė patį metėją . Kokis tu metė́jas, kad kašelio an pirkios neužmeti Vlk. 2. kas išmeta: Metė́jis, kurs meta iš duobės torpas, mėšlus iš valktų, šieną į vežimą kraunant J. Metė́jas greitai išmetė rugių vežimą Jnš. 3. I kas deda į vagą sodinamas bulves: Eisme bulvių sėti – ar yr metė́jos? Slnt. 4. S.Dauk, Ds kas apmeta audeklo metmenis: Fabriko metėja užbaigė penkmetinę išdirbio programą (sov.) sp. Menka tu metėja, kad šešių sienelių neapmetei perdien Vlk. Tai išaugs graži metėjė̃lė Grž. \ metėjas; atmetėjas; pametėjas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • metėjas — metėjas, metėja dkt. Bei̇̃sbolininkas apdovanótas geriáusio metėjo prizù (sport.) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • metikas — metìkas, ė smob. (2) J 1. žr. metėjas 1: Toks iš tavęs ir metìkas, kad nevalioji lig manęs atmesti obuolį Skr. 2. žr. metėjas 3: Iš tavęs prasta metìkė – nelygiai mėtai Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmetėjas — atmetėjas, a smob. (1); L174 kas atmeta, nepripažįsta ko. metėjas; atmetėjas; pametėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kabalninkas — ×kabalninkas ( ykas), ė smob. (1) kabalų, kortų metėjas: Te buvo tokia kabalnykė Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leidėjas — leidėjas, a smob. (1), à (3) 1. kas leidžia (javus) į mašiną: Geras leidėjas vienodai leidžia ir neužkemša mašinos Jnš. Prastas jis leidėjas – per storai leidžia javus an mašiną Ėr. 2. kas rūpinasi knygų spausdinimu: Knygų leidėjas LL96.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mestojas — ( is N), a smob. (arch.) metėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pametėjas — pametėjas, a smob. (1) kas pametė, neteko ko: Pametėjas susivokęs 2000 markių ... radėjui ... padovanojo LC1884,46. metėjas; atmetėjas; pametėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sviedėjas — sviedėjas, a smob. (1) kas sviedžia, metėjas: Vyras buvo geras ieties sviedėjas rš. Aplinkui sustojo durtuvų sviedėjai HI …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”